Veri Merkezi Terimleri

Veri merkezi bünyesindeki BT donanımı standart boyutlardaki elektronik raf veya kabinler içerinde yer alır. Veri merkezleri ayrıca genelde enerji dönüşümü ve tesis içinde uygun ısı ve nem koşullarını sağlamak için çevresel kontrol donanımının yanında güvenilir yüksek kalite enerji sağlamak için yedekleme donanımı içermektedirler.

Green Grid Konsorsiyumu

Green Grid bilgi teknolojileri üreten, kullanan, veri merkezi kullanıcıları, veri merkezi tasarımı yapan, veri merkezleri için teknoloji üreten firmalar ve veri merkezi işleten kurumlar ile beraber dünya çapında konsorsiyum benzeri bir çalışma grubu ile veri merkezlerinde kullanılan kaynakların daha verimli kullanılması için araştırmalar yaparak elde ettiği verilere göre standartlar belirleyen bir topluluktur.

“UPTIME” enstitüsü

1993 yılında kurulan Uptime Enstitüsü, bilgi teknolojileri kuruluşlarının son kullanıcının güvenilir ve kesintisiz olarak hizmet vermesini sağlamak amacıyla veri merkezi tasarımı noktasında fikir sunmak için kurulmuştur. Uptime Enstitüsü veri merkezlerini işleten kurumsal firmalar, üreticiler, çalışan tüm personeller ile işbirliğiyoluyla veri merkezlerinin performans ve verimliliklerini geliştirmeye odaklanmış tarafsız bir kuruluştur.

Veri merkezleri

Veri merkezleri büyük boyuttaki dijital bilginin toplanması, saklanması, işlenmesi ve iletilmesi amacına  hizmet  eden güçlü bilgisayar ve ağ  donanımlarını  barındıran  tesisler olarak tanımlanmaktadır. Veri merkezleri verilerin saklanması, işlenmesi ve bu verilere insanların uzaktan erişimlerinin sağlanması için kullanılan kümelenmiş sunucuların ve ilgili donanımların yer aldığı pek çok odadan oluşan devasa yapılardır. 

Veri Merkezi Yer Seçimi

Tesisin faaliyetlerini sorunsuz olarak sürdürmesi için zorunlu olan tüm gereklilikleri karşılaması ve düşük maliyet ile yüksek karlılık sağlaması için tesis yerinin seçiminde birçok faktör incelenerek  karar  verilmelidir.  Veri  merkezleri  çok  büyük  yapılar  olduğundan tesis tamamlandıktan sonra yer değişimine bağlı  taşınma mümkün değildir. Bu nedenle veri merkezlerinin  yer  seçiminde,  seçilecek  alanın  veri  merkezlerinin  işletilmesine  etkileri araştırılmalıdır. 

Veri Merkezi Fiziki Yapısı

Veri merkezlerinin mimarileri ve gereklilikleri internet ve şirket içi veri merkezi olmalarına göre farklılık göstermektedir.  Ortak yerleşim veri merkezlerinin, bulut sistemi hizmeti veren ya da özel  bir amaç ya da kurum için kurulan merkezlere göre tasarımı, altyapı  ihtiyacı, güvenlik düzeyi ve sunduğu hizmetler değişecektir. Veri merkezleri hem tesise hem de ekipmana yatırım yapılmasını gerektiren büyük ölçekli yatırımlardır. 

Veri Merkezlerinin Standartları

Farklı ihtiyaçları karşılamak üzere farklı altyapılara sahip veri merkezlerinin oluşması, veri merkezlerinin büyümesi ve sayıca artış göstermesi veri merkezleri için bazı standartların belirlenmesini zorunlu kılmıştır. Veri merkezleri fonksiyon, kapasite, performans ve işletme devamlılığı açısından değerlendirilerek ve diğer veri merkezleri ile  altyapıları kıyaslanarak sınıflandırılıp sertifikalandırılmaktadırlar.

Veri Merkezlerinde Sunulan Hizmetler

Veri  merkezleri  genel  olarak  veri depolama, yedekleme, kurtarma, veri ve ağ yönetimi gibi hizmetler sunmaktadır. Web sitelerinin yayınlanması, e-posta ve anlık mesaj gönderme, e-ticaret işlemleri, çevrimiçi oyunlar, internet bankacılığı gibi pek çok işlemde veri merkezlerinin sunduğu hizmetlere ihtiyaç duyulmaktadır.